DOPUNSKA NASTAVA

  • Nyomtatás

РАСПОРЕД ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ ЗА

УЧЕНИКЕ НЕЗАВРШНИХ ОДЕЉЕЊА

 

ПРВИ РАЗРЕД

Предмет

Наставник

Термин

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

Владислав Плавшић

13.8.2013. у 8 ч.

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК

Ева Јакшић

13.8.2013. у 8 ч.

МАТЕМАТИКА

Бисерка Заклан

24.6.2013. у 9 ч.

ФИЗИКА

Жарко Загорац

25.6.2013. у 9 ч.

ПОЉОПРИВРЕДНА ТЕХНИКА

Милан Заклан

26.6.2013. у 9 ч.

ИСТОРИЈА

Тибор Кишимре

24.6.2013. у 9 ч.

МАТЕМАТИКА

Светлана Катић

15. 8.,16.8.2013. у 9 ч.

ХЕМИЈА

Марин Виденов

24.6.2013. у 10 ч.

ХЕМИЈА

Миланко Марјановић

24.6., 25.6.2013. 8-10 ч.

 

ДРУГИ РАЗРЕД

Предмет

Наставник

Термин

МАТЕМАТИКА

Жарко Загорац

24.6.,25.6.2013. у 9 ч.

ХЕМИЈА

Миланко Марјановић

24.6., 25.6.2013. 8-10 ч

ПАТОЛОГИЈА

Марта Бачо

27.6.,28.6.2013. у 9 ч.

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

Владислав Плавшић

14.8.2013. у 8 ч

СРПСКИ ЈЕЗИК

Мара Стојковић

25.6.,27.6.,28.6.2013.у 9 ч.

МАТЕМАТИКА

Бисерка Заклан

24.6.2013. у 9 ч.

ТЕХНОЛОШКЕ ОПЕРАЦИЈЕ

Велинка Червенак

13.8.,14.8.,15.8.2013.

9-11 ч.

 

ТРЕЋИ РАЗРЕД

Предмет

Наставник

Термин

БОЛЕСТИ ЖИВОТИЊА

Марта Бачо

27.6.,28.6.2013. у 9 ч.

МАТЕМАТИКА

Бисерка Заклан

24.6.2013. у 9 ч.