Raspored dopunske nastave iz engleskog jezika (kod profesora Plavšića )

  • Štampa

Sreda 13.08.2014.- Za prve razrede u vremenu od 9.00 do 12.00

Četvrtak 14.08. 2014. - Za druge razrede u vremenu od 9.00 do 12.00

Petak 15.08.2014. - Za treće i četvrte razrede u vremenu 9.00 do 12.00