Raspored dopunske nastave za maturante

  • Štampa

Junski ispitni rok 2016/2017

Engleski jezik (Plavšić Vladislav) - 15.06.2017.u 8,00

Bolesti životinja (Bačo Marta) - 12.06.2017. u 12,30

Hirurgija (Bačo Marta) - 13.06.2017. u 12,30

Tehnologija šećara (Hrnjak Biljana) - 13.06.2017. u 12,30