Socijalno preduzetništvo

  • Štampa

U okviru učeničke kompanije TIM učenika je uradio prezentaciju za preduzeće "TIPKO" koje bi radilo kao socijalno preduzeće.

Naša misija je promocija zdravog načina življenja, da svojim proizvodima pokažemo primere zdrave hrane i zdravog načina života u školi.