Poljoprivredna škola - Mezőgazdasági Iskola

Ljiljana Stojanov

 LjiljanaStojanov
   
Zvanje

Diplomirani pravnik

Predmeti Verska nastava (pravoslavni katihizis)
Razredna starešina
nema razred
Ostale aktivnosti u školi

Član aktiva proferora verske nastava, građanskog vaspitanja i likovne kulture

Mara Stojković

 MaraStojkovic
   
Zvanje

Profesor srpskog jezika i književnosti

Predmeti Srpski jezik i književnost; Građansko vaspitanje
Razredna starešina
Veterinarski tehničari na srpskom nastavnom jeziku - generacija 2013
Ostale aktivnosti u školi

Član aktiva profesora jezičara; Član timova ETOS i Intergiteta

Marijana Lalović

 
 MarijanaLalovic  
Zvanje

 

Predmeti Fizičko vaspitanje
Razredna starešina
Tehničari hortikulture na srpskom nastavnom jeziku - generacija 2011
Ostale aktivnosti u školi

 

e-Portfolio

http://marijanalalovic.wix.com/eportfoliomoj

Marin Videnov

 MarinVidenov
   
Zvanje

Diplomirani hemičar

Predmeti Hemija; Analitička hemija; Fizička Hemija
Razredna starešina
Prehrambeni tehničari na srpskom nastavnom jeziku - generacija 2013
Ostale aktivnosti u školi

Predsednik tima za borbu protiv nasilja;

Marina Radaković

 
 RadakovicMarina
Zvanje

Apsolvent arheologije

Predmeti Latinski jezik; Likovna kultura
Razredna starešina
nema razred
Ostale aktivnosti u školi

Član aktiva jezičara; Član aktiva profesora građanskog vaspitanja, verske nastave i likovne kulture.

Marta Bačo

 BacsoMarta
   
Zvanje

Diplomirani veterinar

Predmeti Veterinarska grupa predmeta
Razredna starešina
Veterinarski tehničari na mađarskom nastavnom jeziku - generacija 2010
Ostale aktivnosti u školi

Predsednik tima za ETOS

Milanko Marjanović

 MilankoMarjanovic
   
Zvanje

Diplomirani hemičar

Predmeti Hemija; Analitička hemija; Fizička hemija; Enzimologija
Razredna starešina
Veterinarski tehničari na srpskom nastavnom jeziku - generacija 2012
Ostale aktivnosti u školi

Predsednik aktiva hemičara

Mirjana Ivanović

 MirjanaIvanovic
   
Zvanje

Sci. ing. poljoprivrede

Predmeti Grupa predmeta iz biljne proizvodnje
Razredna starešina
Tehničari hortikulture na srpskom nastavnom jeziku - generacija 2011
Ostale aktivnosti u školi

Član tima za rayvojno planiranje; Biljna sekcija

Miroslav Hinić

 MiroslavHinic
   
Zvanje

diplomirani profesor fizičkog vaspitanja, diplomirani trener košarke

Predmeti Fizičko vaspitanje
Razredna starešina
Cvećari i vrtlari na mađarskom nastavnom jeziku - generacija 2012
Ostale aktivnosti u školi

Član aktiva fizičkog vaspitanja, Član tima za zaštitu učenika od nasilja, Član tima nastava i učenje, Održavanje pčela na školskoj ekonomiji

Nada Generalović

 00 BlankF
   
Zvanje

Profesor srpskog jezika i književnosti

Predmeti Srpski jezik i njiževnost
Razredna starešina
Tehničari hortikulture na srpskom nastavnom jeziku - generacija 2012
Ostale aktivnosti u školi

Likovna i dramska sekcija

Nataša Sekulić

 NatasaSekulic
   
Zvanje

Diplomirani inženjer tehnologije

Predmeti Stručni predmeti prehrambenim tehičarima
Razredna starešina
Prehrambeni tehničari na srpskom nastavnom jeziku - generacija 2012
Ostale aktivnosti u školi

Tim za razvojno planiranje; Aktiv tehnologa; Tim za stručno usavršavanje

Peter Siđi

 SzugyiPeter
   
Zvanje

Diplomirani matematičar

Predmeti Matematika
Razredna starešina
nema razred
Ostale aktivnosti u školi

Član tima ya ISO standard; Član tima za samovrednovanje

Sandra Đorđević

 SandraDjordjevic
   
Zvanje

profesor geografije - master

Predmeti Grupa predmeta geografije i turizma, Sociologija sa pravima građana
Razredna starešina
nema razred
Ostale aktivnosti u školi

Član aktiva istorije i geografije; Član tima za razvojno planiranje; Član komisije za ekskurzije i stručne posete

Silvia Čihi

 DosaSzilvia    Zvanje

 

Predmeti Matematika
Razredna starešina
nema razred
Ostale aktivnosti u skoli

 

Vi ste ovde: Škola / Zaposleni / Profesori