Radna subota 2018.

  • Štampa

Obaveštavam vas da je 17. 11. 2018. godine radna subota.

Radiće se po rasporedu za ponedelјaki, nastava će biti skraćenačasovi će trajati po 30 minuta, a biće održano ZADNJIH 5 časova (znači od 3. do 7. časa kako je predviđeno po rasporedu). Prepodnevna smena biće od 07.00-09.50, a poslepodnevnaod 10.00-12.50.

               direktor Tot Tibor